Disclaimer

De Voerman Amersfoort b.v. internetsite
Voerman Amersfoort b.v. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Voerman Amersfoort b.v. internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Voerman Amersfoort b.v. in Nederland en/of haar leveranciers (hiervoor en in het vervolg aangeduid met 'Voerman Amersfoort b.v.').

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Voerman Amersfoort b.v..

Virussen en veiligheid
De Voerman Amersfoort b.v. internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur
kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Voerman Amersfoort b.v. sites. Voerman Amersfoort b.v. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar
Voerman Amersfoort b.v. wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door Voerman Amersfoort b.v. gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Voerman Amersfoort b.v. behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Voerman Amersfoort b.v. verzonden e-mail
Door Voerman Amersfoort b.v. verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Voerman Amersfoort b.v. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Back to Top